Fraflytning

Inden fraflytning af nuværende bolig er det vigtigt, at lejemålet opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt. Opsigelsen skal underskrives, herunder også af eventuel ægtefælle/samlever.

Opsigelse af lejemålet kan efter loven ske med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Såfremt der er ønske om tidligere fraflytning, vil vi forsøge at foretage genudlejning inden hæftelsesperiodens udløb. Den fysiske fraflytning fra boligen skal ske senest 14 dage før lejemålets ophør.

For langt de fleste boliger kan der påregnes genudlejning 1½ - 2 måneder efter fremsendelse af opsigelse. Dette forudsætter dog at der er mulighed for at boligsøgende kan se boligen, hvilket typisk sker i den fraflyttene lejers boperioden. I enkelte tilfælde sker genudlejning først senere. 

Vælger du at fraflytte Bo42, siger vi tak for den tid du har valgt at bo i Bo42.

På gensyn.

Vidste du!
at huslejen i midten af 1940'erne blev beregnet til
60-65 kr. om måneden samt et mindre indskud.
Familier med mindst tre børn under 15 år kunne få offentlig støtte til indskud og husleje. Familier med færre end tre børn måtte klare sig selv.Vores ejendomsfunktionærer sørger for, at de grønne områder altid står flotte og velplejede. 


Klik her for at se
Bo42's profilmagasin