Velkommen til Bo42 - boliger med kvalitet...

Bo42 er med 1.142 boliger den største almene boligorganisation på Bornholm. 

Vi sikrer kvalitetsboliger til 2.000 beboere, 15% af Rønnes befolkning og 10% af Svanekes befolkning. Bo42 har en årlig omsætning på 71,2 mio. kr., hvor de 20,2 mio. kr. bruges på vedligeholdelse af vores ejendomme og grønne områder.

Udover hovedorganisationen har vi 31 datterselskaber (afdelinger) med hver
deres regnskab og budget. Bo42 er en organisation med aktuelt 85 frivillige
fordelt på 26 boligafdelinger. Vi er 19 ansatte i administrationen og på ejendomskontoret.