Boligen

Bladet Boligen udgives af BL - Danmarks Almene Boliger 11 gange om året.

Boligen er et gratis fagblad for beboervalgte og ansatte i de almene boligorganisationer, som er medlemmer i BL - Danmarks Almene Boliger.

Boligen har også sin egen hjemmeside: Boligen, hvor der er mulighed for at læse den elektroniske udgave af Boligen.

Har du en henvisning til en hjemmeside, som du mener er relevant for vores beboere eller besøgende, så send os gerne en mail herom på bo42@bo42.dk 
Måske vi så lægger linket på vores hjemmeside.


Søg på Google