Mødekalender

FEBRUAR
20-02-2018
Kl:17:00
Bestyrelsesmøde
Godkendelse af boligorganisationens budget
MARTS
10-03-2018Bestyrelsesseminar
Strategiseminar med indsatsområderne: Profil og beboerdemokrati
APRIL
24-04-2018
Kl:17:00
Bestyrelsesmøde
Godkendelse af årsregnskaber
MAJ
15-05-2018
Kl:17:00
Bestyrelsesmøde
Indkomne forslag til repræsentantskabet
29-05-2018
Kl:17:00
Bestyrelsesmøde
Formøde
29-05-2018
Kl:18:30
Repræsentantskabsmøde
Med efterfølgende spisning
29-05-2018
Kl:21:00
Bestyrelsesmøde
Konstituering af formand og næstformand
JUNI
12-06-2018
Kl:17:00
Bestyrelsesmøde
Tiltrædelse af forretningsorden og øvrig konstituering
SEPTEMBER
25-09-2018
Kl:17:00
Bestyrelsesmøde
Godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter
OKTOBER
30-10-2018
Kl:17:00
Bestyrelsesmøde
Planlægning af mødedatoer for kommende år
DECEMBER
04-12-2018
Kl:17:00
Bestyrelsesmøde
Julemøde og opsamling (julefrokost)

Klik her for at se
Bo42's profilmagasin